You are currently viewing Budowa zdania w angielskim

Budowa zdania w angielskim

W języku angielskim wszystkie zdania budujemy według stałej konstrukcji czyli S+V+O. Teraz po kolei rozwiniemy każdą z tych liter.

 S – Subject ( Podmiot naszego zdania będzie to osoba wykonująca czynność w zdaniu )

 V – Verb ( Czasownik, w angielskim może mieć 3 różne formy ale dzisiaj wystarczy ci wiedzieć że jest między Podmiotem a resztą zdania )

 O – Object ( Dopełnienie naszego zdania, to ono będzie zawsze na końcu )

Paul ate the chicken

Paul zjadł kurczaka

The chicken ate Paul

Kurczak zjadł Paula

Taka właśnie składnia zdania istnieje w około 42% języków świata, w tym w angielskim. Musimy zapamiętać że na początku jest wykonawca czynności następnie sama czynność i na koniec reszta zdania. Inaczej to będzie wyglądało w przypadku pytań lub przeczeń, ponieważ tam do zdania dochodzi nam jeszcze operator dla przykładu powyżej pytanie wyglądało by tak:

Does Paul ate the chicken?